Så du også Kontant PÅ DR: Afsnit 4. ’Ren, naturlig og allergifremkaldende’?

NB! Vores mål med dette indlæg er at skabe fokus på behovet for stærkere lovgivning vedrørende brugen af allergifremkaldende ingredienser i skønhedsprodukter.

D. 31. marts, 2021 satte forbrugermagasinet Kontant fokus på en af kosmetikindustriens grimmere sider, da Danmarks Radio viste afsnittet: ’Ren, naturlig og allergifremkaldende’.

Introduktionen til programmet lyder, som følger:
“Magiske planteekstrakter, aromaterapi og 100 procent økologi. Cremeproducenterne lovpriser naturen til skyerne, og vi tror på dem. Men naturen er ikke nødvendigvis god, og naturlige parfumestoffer kan resultere i allergi for livet. Jacob Kragelund undersøger den magtfulde skønhedsindustri og spørger producenterne, hvorfor de ikke fortæller os, hvor meget parfume der er i deres cremer.”

Afsnittet rørte alle i Miild, og vi håber inderligt, at du vil se det.

Programmet italesætter en af de mange problemstillinger, Miild kæmper for at gøre noget ved. Journalisten Jacob Kragelund lykkes med, at beskrive den ansvarsløshed store dele af kosmetikbranchen har over for forbrugeren. Vi ser bl.a. hvor store personlige omkostninger, denne ansvarsfralæggelse har for talrige mennesker.

Programmet følger et par kvinder, der har udviklet hudallergi som følge af anvendelsen af parfumeholdige kosmetiske produkter. De allergiske reaktioner vi ser hos kvinderne er voldsomme og invaliderende for deres liv.

Disse kvinders historier rører os dybt i Miild, da deres historie også er vores.

 

Af den grund er vi nødt til at reagere, hvilket vi gør med dette indlæg. Vi opfordrer dig kraftigt til at se programmet selv, men vil i det følgende sætte fokus på eksperternes og kosmetikbranchen udtalelser, hvilke opsummerer problematikken i branchen. Derfor håber vi inderligt, at du vil hjælpe os med at dele disse budskaber.

Vil naturen dig altid det bedste?

Programmet gennemgår indledende en række af de påstande og mærkater, kosmetikbranchen anvender på produkter for at overbevise dig om, at produkterne er sikre for dig, sunde for huden og gode for miljøet.
Mærkater som; naturligt, mildt, rent, økologisk, fri for kemi, naturlige planteekstrakter, håndplukket, og ikke kemisk fremstilledt, er bare nogle af de, der nævnes i dokumentaren.

Problemet er, at disse mærkater ikke er nogen garanti for, at produkterne er hverken sunde eller sikre.

Dette understreges af Mette Sommerlund (Overlæge: Institut for hud og kønssygdomme ÅUH), der udtaler om producenternes mærkater og forbrugerens opfattelse:
Det er jo en romantisk forestilling om, at naturen vil en det godt, og det vil naturen ikke altid. Der er masser af giftstoffer i naturen, og der er masser af parfumestoffer, som det handler om her. Det lyder skønt og naturligt, men det er ikke særligt sundt for huden, fordi man altså kan udvikle allergi eller udløse eksisterende allergi.

Et af programmets allervigtigste pointer bliver altså, at naturlig parfume er mindst lige så allergifremkaldene, som parfume der er fremstillet kunstigt i et laboratorie.

Dette uddyber Professor og Dr. Med Jeanne Duus, (leder af videncenter for allergi:
Kroppen kan ikke se forskel på, om det stof (parfume) oprindeligt er udvundet af planten eller er lavet syntetisk i et laboratorium.

Som opfølgning, stiller Kragelund følgende spørgsmål:
Så hvis man som producent ligesom markedsfører sig med, at det naturlige skulle være bedre end det kemiske, så har man enten misforstået noget, eller også så fortæller man ikke forbrugeren hele sandheden

Til det svarer Duus:
Ja, når det gælder allergi, så er det sådan det forholder sig. Det naturlige er fuldstændigt lige så allergifremkaldende som de identiske stoffer, der kommer fra et laboratorium.

1 ud af 4 kvinder i Europa udvikler hudallergi

Desværre er dette ikke noget lille problem, og det går kun den gale vej, når vi ser på, hvor mange mennesker der udvikler hudallergi.

Duus tilføjer:
Vi ser en stigning på 25-30% i parfumeallergi.

Dette er yderligere understøttet af et europæisk studie fra 2015(1), der konkluderer, at mere end hver fjerde kvinde udvikler kontaktallergisk følsomhed. Mange af de stoffer som er årsag til reaktionerne findes i kosmetiske produkter.

I programmet er der primært fokus på de skadelige konsekvenser ved anvendelse af parfumestoffer. For god ordens skyld vil vi påpege, at parfumestoffer på ingen måde er de eneste stoffer, der er problematiske på det kosmetiske marked. Der er lige så store udfordringer med tilsætningsstoffer og urenheder i naturlige ingredienser. Det er vigtigt for os at understrege, da disse ugennemsigtigheder, for os at se, er lige så vigtige at få frem i lyset.

Hos Miild mener vi ikke, at de nuværende love, og de skadelige ingredienser der tillades i skønhedsprodukter, afspejler vores tids viden på området. Lovene afspejler ej heller behovet for at beskytte forbrugerens sundhed eller håndtere klimaforandringer.

Årsagen er desværre økonomisk. I 2019 var det globale marked for kosmetik ca. $380 milliard (2). Dette giver kosmetikindustrien stærke profitable incitamenter til at beholde tingene, som de er.

Dette uddyber Jeanne Duus også i programmet. Duus har siddet i EU’s ekspertgruppe (SCCS), der bl.a. vurderer reglerne for anvendelse af parfumestoffer i kosmetiske produkter (3).

På baggrund af SCCS’s anbefalinger, har EU udarbejdet en liste med de 26 mest problematiske parfumestoffer. EU kræver, at det skal fremgå tydeligt på et produkt, hvis et leave on produkt (som en creme), indeholder en af disse 26 parfumestoffer på mere end 10mg/kg. I wash off produkter (som en rens) er det 100 mg/kg.

I programmet nævnes det, at der findes flere end 3.000 parfumestoffer. SCCS vurderer, at der burde defineres grænseværdier for, hvor stor en koncentration af parfume, der tillades i forbrugerprodukter.
SCCS anbefaler, at der sættes en øvre grænse for parfumestoffer der er vurderet særligt risikable for forbrugeren, på 100 mg/kg (4). I deres rapport skriver SCCS:

“It is important to stress that this general threshold, although limiting the problem, does not preclude that the most sensitive segment of the population may react upon exposure to these levels. Hence, this threshold does not remove the necessity for providing information to the consumer concerning the presence of the fragrance substance in cosmetics.” (4)

Om SCCS’s anbefalinger uddyber Duus:
Parfumeindustrien og kosmetikindustrien har været meget utilfredse med det, så de rejste spørgsmålet over for kommissionen, om den liste ikke skulle være mindre. Så nogle af dem skulle slettes, og derfor igangsatte kommissionen en ny ekspertgruppe og de kom frem til, at hvis man gik litteraturen grundigt igennem, så var der faktisk rigtig rigtig mange flere (end de 26), som man kendte til gav allergi hos mennesker.

På trods af de gentagende anbefalinger af en grænseværdi på 100mg/kg, har EU ladet sig påvirke af lobbyister og tilladt, at industrien selv kan bestemme grænseværdierne. Programmet specificerer ikke, hvad der menes med ’industrien’, men vi antager, at der hentydes til The International Fragrance Association (IFRA)(5)

Et eksempel, Kontant fremhæver, er parfumestoffet Geraniol, der vurderes problematisk af SCCS. Her har industrien sat en grænseværdi på 12.000 mg/kg, altså hele x120 højere end SCCS’s generelle anbefaling.

Til dette siger Duus:
Det er en meget magtfuld industri (kosmetikindustrien) i Europa – det er et meget usædvanligt skridt, at man (EU) tilsidesætter den ekspertudtalelse man selv har bedt om.

Senere i programmet spørger Jacob Kragelund:
Hvis man vil kunden det bedste, hvorfor putter man så stoffer som står på EU’s liste over allergifremkaldende stoffer i?

Til det svarer Duus:
Det har jeg faktisk ikke noget godt svar på.

Kragelund følger op og spørger:
Kan man forstille sig, at producenter ikke ved det her?

Til det svarer Jeanne Duus
Jeg tænker, at det er almen viden, så det burde de vide det her.

Industriens mangel på transparens

Den manglende transparens er altså muligvis god for kosmetikindustriens profit, men sandsynligvis skadelig for dig.

Mangel på gennemsigtighed er netop et af de problemer, vi i Miild forsøger at sætte fokus på. Vi har gjort det til vores fælles mission at insistere på større bevidsthed om allergivenlighed, bæredygtighed samt kærlighed til og ansvar for naturen. Vi er ikke tilfredse med de krypterede ingredienslister og ugennemskuelige produktbeskrivelser. Alle har ret til at vide, hvad de påfører deres hud, og det skal snarere være en selvfølge end en udfordring at føle sig tryg i valget af skønhedsprodukter.

Problematikken understreges yderligere, da Kragelund senere i programmet ringer Helle Fabiansen (Administrerende direktør, kosmetik og hygiejnebranchen) op.

Kragelund fremlægger eksperternes vurdering for Fabiansen, der svarer over telefonen:
Jeg repræsenterer dem der anvender de her stoffer (kosmetikproducenter og -forhandlere), jeg repræsenterer jo ikke parfume-industrien (…) der er regler for, at man skal deklarere stofferne og så er den jo ikke så meget længere (…) Men indtil der kommer nogle regler eller retningslinjer for det, så må man ligesom forholde sig til den lovgivning, der nu er. (…) Mine medlemmer overholder de regler der er, og at en lille dansk producent, at de skal gå foran og sige, at nu skal vi lade være med at putte noget i, fordi en ekspertgruppe i EU siger noget, det er måske også lige at stramme den.

Det kommer nok ikke som et chok for dig, at vi hos Miild ikke er enige med Helle Fabiansen.

Vi er selv en lille virksomhed med en kæmpe vision, og den forsætter vi med at insistere på.
“Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.” – Margaret Mead.

Hos Miild har vi forståelse for, at vores kollegaer i industrien ikke nødvendigvis tager deres produkter af markedet, og vi erkender også, at de store internationale spillere er nødt til at få øjnene op og tage mere ansvar, men det fratager ikke os små producenter fra det moralske ansvar, der ligger i at sørge for, at vi ikke vildleder kunderne i jagten på profit.

På Kosmetik og Hygiejne branchens hjemmeside står følgende skrevet:

”Forbrugernes sikkerhed er vores medlemmers førsteprioritet, når nye produkter udvikles og markedsføres.”

Vi må konstatere, at vi hos Miild ser anderledes på, hvad det vil sige at have forbrugerens sikkerhed som førsteprioritet.

Vi mener, at vi har et moralsk og etisk ansvar for at prioritere forbrugerens sikkerhed højere end den laveste fællesnævner – lovene og reglerne på området.

En af de mest grundlæggende udfordringer i kosmetikindustrien er manglen på transparens, der gennem dokumentaren gentagende gange understreges. Dette fastslås da Kragelund interviewer, Kemi Professor Karl Anker Jørgensen. Da Jørgensen læser en ingrediensliste udtaler han som reaktion:
Der er rigtigt mange ting, jeg som kemiker skal bruge noget tid på at finde ud af, hvad det er for noget.

Kragelund følger op med spørgsmålet:
Du er kemiprofessor, og du har problemer med ingredienslisten? (…) Hvad tænker du så, Hr. og Fru Danmark har?

Til det svarer Jørgensen:
Ja, tror også, de har en udfordring eller to.

Certificeringernes afgørende betydning

Afslutningsvist påpeger Kontant betydningen af 3. parts certifikaterne Den Blå Krans og AllergyCertified. Her kommer vi til det vigtigste budskab, og det vi håber, du tager med dig videre. Det er tydeligt, at kosmetikbranchen ikke kan regulere sig selv, hvorfor 3. parts certificeringerne er så vigtige for dig som forbruger.

Hos Miild har vi knoklet for at leve op til AllergyCertified, Svanemærket og ECOCERTs kriterier. Det ligger der et kæmpe arbejde i, men vi gør det, for at du som forbruger kan have tillid til, at vores produkter er valideret af uafhængige eksperter. Det er vigtigt, at vi ikke underspiller betydningen af 3. parts certificeringer. Når vi negligerer betydningen af den umage, der ligger i at få uafhængige eksperters vurderinger, da bliver det umuligt for dig at få øje på dem, der går ekstra langt for at sikre dig som forbruger.

Hos Miild ønsker vi at skabe øget gennemsigtighed. Vi er ikke ude på at pege fingre, men føler et ansvar for at råbe op og være med til at højne branchens standard. Vi gør os umage i alt vi foretager os, men er også bevidste om, at vi kan komme til at begå fejl undervejs. Derfor håber vi du og andre vil give os feedback og fortælle os, hvor vi kan blive bedre. Sammen flytter vi grænserne for skønhedsbranchens allergivenlighed, bæredygtighed og brugertryghed.

Kilde 1: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjd.14167
Kilde 2: https://www.alliedmarketresearch.com/cosmetics-market
Kilde 3: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/members_committee_en
Kilde 4: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_073.pdf
Kilde 5: https://ifrafragrance.org/safe-use/library
Kilde 6: https://www.kosmetikoghygiejne.dk, besøgt d. 22 april, 2021

Guide til affaldssortering – Makeup & Skinlove

Hos Miild gør vi, hvad vi kan, for at passe på planeten.

Emballage er en af mange vigtige faktorer, når det kommer til at være nænsom ved miljøet. Derfor gør vi os umage for at anvende så bæredygtig emballage som muligt; MEN det er lige så vigtigt at sortere emballagen korrekt, når produktet er tomt.

Vi ved, at I er rigtig mange derude, der ønsker at sortere korrekt, men måske kan have svært ved at gennemskue hvor og hvordan emballagen skal sorteres. Derfor har vi lavet denne guide, der forhåbentlig kan gøre processen lidt mere overskuelig.

PAPÆSKER

Vores papæsker er lavet af 70% genbrugspap. Når produktet er tomt skal det skilles ad, så alle dele bliver sorteret korrekt.

1. TRIN
De bagte produkter ligger på en lerplade. Den tages ud og smides i restaffald. De andre produkter ligger på en metalplade. Den tages ud og smides i metal.

2. TRIN
Folien, der beklæder pappet for at gøre æsken robust og beskytte produktet, rives af pappen og smides i restaffald.

3. TRIN
Pappen, der nu er afklædt, smides i pap.

4. TRIN
Hvis du har papir siddende på foliet, kan du rive det fra hinanden og smide papiret ud, der hvor du også smider aviser og andet papir ud.

5. TRIN
Magneter og metal, der bruges til lukning af æsken, kan enten genbruges, som magneter i hjemmet, eller smides i metal. OBS. Hvis noget af pappet er blevet olieret (eksempelvis concealeren) kan den ikke genbruges og skal i stedet i restaffald.

MASCARA

Mascaraen består af to dele: En beholder af plast og et låg med pind og børste. Låget og pinden er af plast, mens børsten er af nylon eller gummi på en pind af metal.

1. TRIN
Klip børsten af plastpinden.

2. TRIN
Smid låg med pind i plast.

3. TRIN
Smid metalpind med børste i restaffald.

4. TRIN
Tag wiperen ud af beholderen, denne kan vippes af med en gaffel. Rengør så vidt muligt og smid i plast.

5. TRIN
Rengør beholderen så vidt muligt og smid i plast.

FOUNDATION

Vores foundationbeholder består af tre dele: En beholder af plast, et låg af plast samt en pumpe af blandet materiale.

1. TRIN
Låget tages af beholderen og smides i plast.

2. TRIN
Pumpen brækkes af beholderen og smides i restaffald.

3. TRIN
Beholderen rengøres og smides i plast.

SKINLOVE

Skinloveprodukterne består af tre dele: En beholder af plast, et låg af plast samt en pumpe af forskellige materialer, heriblandt metal og plast.

1. TRIN
Beholder og låg rengøres og smides i plast.

2. TRIN
Adskil det lille rør fra pumpen og smid den i plast.

3. TRIN
Da selve pumpen er af blandet materiale, skal den smides i restaffald.

SKIN & LIP CARE

Alle emballagedelene er lavet af samme type plast, så det eneste du skal gøre er, at rense for produktrester og smide alle dele i plast.

Vi håber, det kunne hjælpe – hvis I har spørgsmål, er vi altid klar på at hjælpe i kommentarfeltet.
Rigtig god fornøjelse!

Ny lancering af Length Inordinate & Volume Bulbous tårefast mascara

Length Inordinate & Volume Bulbous Tearproof Mascara

Helt fra begyndelsen har det været vores mål at udvikle en mascara, der lever op til alle vores drømme og idéer – både set i lyset af certificeringer og produktkvalitet. I 2018 lancerede vi de mascaraer, der indtil nu har været på markedet: Length Inordinate og Volume Bulbous. På daværende tidspunkt var vi ikke sikre på, om det ville være muligt at skabe en certificeret tårefast mascara, og da mascaraen er helt essentiel for manges hverdagsmakeup, valgte vi at gå med det produkt, der dengang var det bedst mulige.

I Miild er det en dynamisk proces at udvikle produkter. Selvom vi løbende lancerer produkter, betyder det ikke, at vi stopper med at udvikle på dem. Vi bestræber os altid på at gøre så mange som muligt tilfredse og har stort fokus på altid at forbedre os inden for alle de områder, der er vigtige for os; allergivenlighed, bæredygtighed, økologi og ikke mindst produktkvalitet. Siden lanceringen af mascaraen har vi modtaget en masse vigtige tilbagemeldinger fra alle jer. Nogle har været rigtig glade for mascaraen, andre har haft problemer med den. Om feedbacken er positiv eller ej er det helt afgørende at modtage den, og vi sætter enorm pris på at have så engagerede og passionerede kunder. Med jeres hjælp bliver vi ved at forbedre os.

I 2020 lykkedes det os at finde frem til en ny ingrediensliste, der ikke bare er bedre end den gamle, men også er tårefast. Noget vi for bare et par år siden ikke anede, hvordan vi skulle nå frem til. Det var derfor en milepæl, da vi i november kunne lancere Define Eesome og Extent Oculus – vores to første tårefaste mascaraer.

Vi er så stolte af den formel, vi har fået udviklet, og er enormt glade for at vi fra d. 1 april kan lancere de klassiske mascaraer, Length Inordinate og Volume Bulbous, i en ny version med samme lækre formel som Define Eesome og Extent Oculus. Derfor består vores mascaraudvalg nu af fire forskellige børster med samme tårefaste formel. De gamle mascaraer, der ikke var tårefaste, udgår.

Hvordan gør man en certificeret mascara tårefast?

Det har været en hårfin balance at finde frem til en formel, der både lever op til certificeringernes krav og den kompromisløse kvalitet – særligt idet målet var at gøre den tårefast. Ecocerts krav til ingrediensernes naturlige oprindelse gør, at vi ikke kan bruge de typiske syntetiske polymerer, der normalt giver vandfasthed. Det er også derfor vores mascara er tårefast og ikke vandfast.

For at gøre en certificeret mascara tårefast har vi altså gjort brug af alternative metoder. Vi har udnyttet bivoks og olier, da disse ingredienser i sig selv er vandafskyende. Men et produkt kun på olie og bivoks vil ikke give en lækker konsistens. Derfor har vi tilført en emulgator, der binder olie og vandfasen sammen. Her har det igen været en hårfin balance, for hvis emulgatoren er for god, vil produktet ikke længere være tårefast.

En anden vigtig ingrediens, vi har udnyttet, er alkohol. Alkoholen får produktet til at tørre på vipperne og får dermed mascaraen til at sætte sig godt fast og blive på. Alkoholen bidrager også, når det kommer til at holde produktet flydende i beholderen og sørger for, at den ikke tørrer ud.

Svier den nye mascara i øjnene?

Noget, vi ved mange af jer har kæmpet med ved den gamle mascara, er oplevelsen af svien i øjnene. Det er svært at sige præcis hvorfor, den gamle formel sved på nogen, da der kan være flere grunde til det. Det forholder sig sådan, at når øjet kommer i kontakt med noget, hvis pH-værdi er anderledes end øjets egen, så svier det. Da den gamle mascara ikke var tårefast, oplevede nogle af jer at få den ind i øjet, hvilket svier. Det er selvfølgelig anderledes nu, da den nye formel er tårefast.

For at tilføre den gamle mascara farve brugte vi sort japansk kul. Vi kan ikke vide med sikkerhed, om denne ingrediens var med til at fremkalde svien, men vi har i den nye ingrediensliste valgt at erstatte den sorte japanske kul med den velkendte ingrediens sort Jernoxid, der også normalt bruges i mascara. Vi har brugt meget tid og energi på at finde en Jernoxid, der er så ren som muligt og lever derfor forsat op til kravet om et nikkelindhold på under 1ppm, hvilket sikrer os ikke at fremprovokere nikkelrelaterede allergiske reaktioner.

Om det var det ene, det andet eller det tredje, der fik mascaraen til at svie er ikke til at sige med 100 % sikkerhed, men vi har, netop på baggrund af alt jeres brugbare feedback, testet en hel masse og fundet frem til en formel, der ikke svier.

Vi glæder os til at have en kollektion med hele fire tårefaste mascara og håber, I bliver lige så glade for dem, som vi er.

Vores bedste boganbefalinger

Du får her vores bedste boganbefalinger

Kan du lide at læse bøger? Og foretrækker du dem i den helt gode oldschool hardcopy version, eller kan du bedre lide at læse dem på fx en Kindle? Eller hører du mest lydbøger?

Vi holder selv meget af, at få anbefalet bøger af nogle, vi har samme livsstil eller mindset som, fordi der bare ikke er noget bedre end at læse noget, der virkelig giver mening eller resonerer med en. Det kan være værdier, livssyn eller bare måden vi bliver inspireret på og tilegner os ny viden. Bøger er kommet for at blive og når vi har tiden, elsker vi at sætte os med en god kop te og læse en inspirerende bog.

Derfor har vi lavet en liste over de bøger, vi gerne vil anbefale dig at læse. De kan alle sammen noget på hver deres måde og de har sat sine spor i os og vi håber, at de kan gøre det samme hos dig. Måske kender du allerede nogle af dem eller også kommer der nogle helt nye på banen, som du ikke har læst eller hørt om før. Her er vores top 3 i hvert fald ♡

Vores bedste boganbefalinger

Tanjas boganbefalinger

Tines boganbefalinger

Vi håber, du kunne bruge vores boganbefalinger og hvis du sidder derhjemme og har nogle andre gode anbefalinger til bøger du selv holder meget af at læse, så skriv dem hellere end gerne i kommentarfeltet. Det vil blive taget imod med kyshånd.

Kærligst Tine og Tanja.

Tanja fortæller om sin graviditet

Min mentale og fysiske rejse gennem graviditeten

Jeg får tit spørgsmål omkring min graviditet ift. hvordan det har været, hvilke kosttilskud jeg tager og hvordan min mentale og fysiske rejse har været. Derfor vil jeg gerne dele den med dig i dette indlæg.

Hvad er vigtigt for mig?

Jeg har været ret priviligeret i min graviditet i forhold til viden omkring beauty produkter gennem mit arbejde med Miild og har tilegnet mig et bredt kendskab til ingredienser, skadelige stoffer og certificeringer. Derfor var det helt naturligt for mig at fortsætte med de skincare- og makeupprodukter, jeg i forvejen brugte. Der er faktisk ikke rigtig noget der har ændret sig der.

Jeg har derimod været mere på udebane, når det kom til kosttilskud, vitaminer og mineraler. Og det betød også meget for mig, at jeg fik nok frugt og grønt indenbords, nu hvor jeg ikke kun skulle nære mig selv. Derfor har jeg været meget opmærksom på at få spist rigtigt.

Tine anbefalede mig Rose Maimonide, der har Grøn Stue. Hun har især hjulpet mig med kosttilskud og vitaminer, og jeg har fulgt hendes råd siden jeg blev gravid. Du kan se hvilke kosttilskud jeg tager herunder.

Hvordan forbereder jeg kroppen?

Jeg dyrker yoga hver morgen, som tager omkring 20 min., og det har virket rigtig godt for mig. Jeg har justeret lidt hen af vejen, for at finde ud af hvilke yogaøvelser der fungerede bedst for mig. Derudover har jeg fortsat til kropsterapi, hvor jeg bliver løsnet op, får en masse selvkærlighed og afspændning. Afspændingen har især været vigtigt for mig i min graviditet, fordi det hjælper baby med at ligge sig rigtigt i bæknet.

Fødselsforberedelse og rebozomassage

Da jeg fandt ud af, at jeg var gravid gik er ikke længe før jeg kontaktede Kamilla, min gamle veninde fra Tiger Of Sweden, der i dag laver rebozo massage og fødselsforberedelse. Jeg har gået regelmæssigt hos hende, hvor vi har været igennem forskellige moduler, der al sammen er med til at forberede mig og min krop til den fødsel og nye titel som mor, der venter mig. Den mentale rejse har været enormt vigtig for mig, da det er lige så vigtigt at være mentalt klar, som fysisk klar.

Hvilke kosttilskud og vitaminer tager jeg i min graviditet?

Morgen

Aften

 • 1 kaps. Choline/Inositol fra Solgar

Hvilke produkter bruger jeg?

MDerma Body lotion – en let lotion, der trænger hurtigt ind og er dejlig let, men giver samtidig den nødvendige fugt

Saltvandsspray fra Zenz – giver struktur og liv til håret. Jeg bruger den primært i vådt hår.

Mandelolie fra Natur Drogeriet – kan bruges som makeupfjerner, på hele kroppen også den voksende mave

Green People Deodorant (den grå serie) – den perfekte deodorant uden parfume

Mascha Vangs selvbruner mousse – giver en smuk glød. Husk altid at bruge en handske til at påfører den med. Det gør resultatet mere ensartet og flot. Plus du undgår de klassiske selvbruner hænder

Acquarella neglelak – vandbaseret neglelak

Meraki Pure shampoo – En god let shampoo, der efterlader håret glasfuldt.

Jeg håber, du kunne bruge mine anbefalinger og forhåbentlig føler dig inspireret til at dykke dybere ned i nogle af de emner, jeg har berørt i dette indlæg.

Kærligst Tanja.

Guide til et godt Starter Kit

Hvilket kit passer til dig?

Synes du det kan være svært at vælge hvilke produkter du skal starte ud med? Det forstår vi godt og derfor har vi lavet denne guide til et simpelt Starter Kit i en Light, Medium og Dark version.

Light version Starter Kit

Dette starter kit er til dig, der har en lys hudtone. Du kan se alle vores farver på miild.dk, hvor vi har videoer og eksempler på hudtoner i netop disse farver.

Medium version Starter Kit

Dette starter kit er til dig, der har en mellemfarvet hudtone. Hverken lys eller mørk. Det er typisk en skandinavisk hud. Du kan se alle vores farver på miild.dk, hvor vi har videoer og eksempler på hudtoner i netop disse farver.

Dark version Starter Kit

Dette starter kit er til dig, der har en mørkere hudtone eller til dig, der normalt har en normal hudtone, men bliver solbrun om sommeren. Du kan se alle vores farver på miild.dk, hvor vi har videoer og eksempler på hudtoner i netop disse farver.

Det her er tre basis starter kit, hvor vi kommer rundt om både hud, øjne, bryn og kinder. Du kan mikse dine produkter som du vil, og der er ingen begrænsinger, når det kommer til, hvordan du bruger produkterne. Flere af vores produkter har multifunktioner og kan bruges mere end et sted i ansigtet.

Vi håber, at vores lille guide til et simpelt starter kit kan hjælpe dig til, at få en god start på dine Miild produkter. Hvis du har brug for hjælp til farver ift. din hudtone, så må du altid gerne sende os en mail på tanjaogtine@miild.dk, hvor du vedhæfter et billede af dig selv i naturligt dagslys af dit ansigt og decolté.

God fornøjelse.

Grøn kolbe til Miild i Kemiluppen

Kender du til Kemiluppen? Vores kemiingeniør giver os et indblik i hvad Kemiluppen egentlig er og forklarer hvad de vurderer ud fra, når de uddeler kolber i kategorierne A, B og C. Alle Miilds produkter er vurderet i appen og får den bedste vurdering, som er den grønne kolbe. Det er vi enormt stolte over!

Hvad er Kemiluppen?

Kemiluppen er en app, hvor man kan scanne stregkoden på personligpleje- og makeupprodukter. Hvis produktet er vurderet i appen, kan man se hvilken vurdering produktet hat fået og derved blive vejledt i om der er nogle stoffer, som kan være skidt for miljøet eller sundheden. 

Appen køres af Forbrugerrådet Tænk Kemi, som vurderer produkterne med enten en A-kolbe, B-kolbe eller C-kolbe.  

Hvad betyder Kolbe A, B og C?:

For at gøre det simpelt, er produkterne enten givet en Kolbe A, B eller C. Grundlæggende vurderer Forbrugerrådet Tænk Kemi produktet ud fra ingredienslisten og giver kolben baseret på dette. I nogle tilfælde er der lavet test på produktet og disse kan også spille ind i vurderingen.

A-Kolben: Ingen problematiske stoffer.

B-Kolben: Uden stoffer som kan have en sundhedsmæssig effekt. Produkterne må godt indeholde parfume og miljøbelastende stoffer i denne kategori. 

C-Kolben: Indeholder stoffer som kan have skabe en sundhedsrisiko eller er stærkt allergifremkaldende.

Der kan læses meget mere dybdegående omkring kravene og hvordan det vurderes her

Forbrugerrådet Tænk Kemi har ikke adgang til recepterne og laver kun vurderingen ud fra ingredienslisten og i nogle tilfælde test på produkterne. Dette betyder også at de ikke kan medtage urenheder som f.eks. Nikkel i deres vurdering eller tage højde for koncentrationen af stofferne. 

Hvorfor får Miilds produkter Grøn Kolbe?

Miilds produkter er certificeret med Svanemærket og AllergyCertified. Disse certificeringer anvender også mange af de samme lister og har krav der går ud over det Forbrugerrådet Tænk Kemi kigger på, når de vurderer produkter i Kemiluppen. 

Derfor er vi ved Miild dækket godt ind med certificeringen, hvor AllergyCertified sikre at vores produkterne er allergivenlige og sikre, dertil har vi Svanens certificering til at sikre, at vi er dækket ind på miljøpåvirkningen. Derved er der taget højde for de stoffer som Forbrugerrådet Tænk Kemi kigger på i forhold til Kemiluppen.  

Alle Miilds makeup og hudplejeprodukter kan findes i Appen ved at søge på ”Miild”. Og vil du have mere info om ingredienser, fremgangsmåde mm. kan du besøge vores website Miild.dk, hvor al info står.

Beauty tools

Det er blevet tid til en snak om Beauty tools. Fordi hvis der er noget vi er fan af, så er det altså beauty tools. De giver masser glød til huden, strammer op, regenererer og ja… De kan jo nærmest bare alt!

Hvilke beauty tools er vores favoritter?

Tørbørste til ansigtet

Tørbørsten fra Karmameju er enormt effektiv mod tørhed i ansigtet. Den peeler huden helt forsigtigt, men meget effektivt. Den fjerner de tørre hudceller og er dermed med til at danne nye og friske celler, som giver masser glød til ansigtet. Den skal bruges på en “nøgen” hud, hvor der endnu ikke er puttet hudplejeprodukter på. Vi gør det typisk inden vi smører serum og creme i ansigtet.

Et godt tip er, at vaske den efter hver gang du har brug den i en allergivenlig hårshampoo. På den måde undgår du bakterier.

Sugekoppen

Et andet godt beauty tool er sugekoppen fra Sard. Den skal ikke bruges hver dag, men måske snarere en gang om ugen. Man må gerne have lidt respekt for den, fordi den kan tage lidt mere fat end de andre tools. Den er yderst effektiv og får virkelig sat gang i blodcirkulationen i hele ansigtet. Den skaber den vildeste glød og er god til at ilte huden.

Et godt tip er, at være nærværende i starten når du bruger den. Så du lærer den at kende og finder det tryk, der passer til dit temperament og din hudtype. Den er på ingen måde farlig, men vi vil alligevel råde dig til, at starte stille og roligt ud, og blive fortrolig med den. Det er et beauty tool vi virkelig kan anbefale og som gør en kæmpe forskel for huden. Den er god både sommer og vinter, forår og efterår. Og husk at bruge masser olie! Hvis du har tendens til tør og sensitiv hud, anbefaler vi vores Facial Oil No. 1, hvor hvis du er mere kombineret og har tendens til urenheder vil vi anbefale dig at bruge Facial Oil No. 2.

Gua Sha

Der er flere forskellige former for Gua Sha’. Vi har svært ved at udpege en favorit, fordi vi synes at de hver især kan noget forskelligt. De giver alle glød til ansigtet og hjælper faktisk også dine produkter med at trænge bedre ind i huden, når du bruger en Gua Sha. Så alt efter dit humør og dit behov, så kan du vælge, hvilken en du helst vil bruge. Tina Lykkegaard har en masse tutorials med Gua Sha’, som du kan se her, hvis du vil vide mere.

Et lille tip er, at du bruger en eller to af dine beauty tools omkring to til tre gange om ugen. Se det ligesom en træning, hvor kroppen har brug for at restituere bagefter. Det er ret vigtigt, at du giver din hud lov til at hvile, når du har arbejdet med den.

Vi håber, du er blevet lidt klogere på beauty tools og selv har lyst til at prøve derhjemme.
Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at stille dem i kommentarfeltet.

God fornøjelse.

Kærlig hilsen Tanja og Tine.

Er dit produkt tomt?

Er du i tvivl om dit produkt er tomt? Så er du ikke den eneste.

Hvornår er dit produkt tomt?

Vi har lavet en video, hvor vi viser hvordan dit produkt ser ud, når det er tomt og der ikke er mere tilbage.

Vores ovnbagte Mineralpudder, Highlight og Bronzing Pudder er udviklet på rene og naturlige ingredienser. De er bagt ved svag varme i 24 timer, hvilket efterlader dem med en silkeblød tekstur.

Produkterne bliver rørt sammen i store gryder og kommes på lerplader, hvorefter de bliver bagt i ovnen i 24 timer De ligner små kager eller nærmere cookies, når de skal i ovnen.

24 timer efter ringer uret og så er produktet færdigbagt. Og det er netop det, der gør at ingredienserne forbliver lækre og teksturen smelter rigtig flot ind i huden.

Har du prøvet at miste din highlight og bronzing pudder? Det fremhæver farven endnu mere og du kan lave den smukkeste gløde når du mister produkterne. Og grundet til, at disse produkter kan mistes er netop fordi, de har været ovnbagt i 24 timer.

Sådan ser dit produkt ud, når det er tomt

Når dit produkt er brugt færdigt, vil det se ud som på billedet..
Det er altså ikke fordi dit produkt er stenet eller har skiftet farve, det er simpelthen fordi du er kommet ned til lerpladen, som produktet er blevet bagt på.

Vi håber I kunne bruge det og hvis i har nogle spørgsmål, er i altid velkommen til at skrive en kommentar. Så hjælper vi gerne.

Kærlige hilsner

Tanja og Tine.

Gode anbefalinger til sommerferien

Sommerferiesæsonen nærmer sig med hastige skridt, og vi vil derfor gerne give dig vores bedste anbefalinger til din sommerferie. 

Anbefalinger til sommerlæsning 

Vi har samlet vores bedste bøger på denne liste. Det er bøger, vi anbefaler til vores nære og kære, når de skal ud og rejse, eller som vi selv vender tilbage til, når vi lige skal have opfrisket de gode tips og råd, der er i disse bøger. Du får listen her… 

 • Langsom Livsstil af Karen Pallesen
 • Skønhed starter indefra af Tina Lykkegaard 
 • 7 gode vaner af Stephan R. Covey 
 • Intelligente celler af Bruce H. Lipton 
 • Alt Det Lys Vi ikke Ser af Anthony Doerr
 • Et Pukka Liv af Sebastion Pole 
 • Earth is hiring af Peta Kelly

Gode solcremer er et must! 

Når man siger sommer, siger man solcreme. I hvert fald inde hos os. Derfor vil vi gerne give dig vores bedste anbefalinger, når det kommer til solcreme. Det er så vigtigt, at vi passer godt på vores hud og det er ikke nogen hemmelighed, at solens stråler kan have stor effekt på hudens aldring. Derfor skal vi passe på den, og det hjælper solcreme os med.

Vores generelle solråd til dig er: 

 • Brug solhat, så du skåner ansigtet mest muligt. 
 • Hold siesta mellem 12-15, når solen står højest på himlen. Eller ophold dig primært i skyggen med en god bog (du kunne jo bruge tiden her til at læse en af de gode bøger fra listen ovenover). 
 • Husk solcreme. Smør dig gerne ind flere gange om i løbet af dagen. Vi plejer at smøre os ind, når vi har været i vandet og huden er helt tør. Vores favoritter, når det kommer til solcreme er Dermas sollotions. De har alt fra spray til almindelig lotion. De fedter ikke, trænger hurtigt ind og beskytter kroppen mod farlige UV-stråler. Og, så er de uden skadelig kemi. Vores yndlings er helt klart sololierne. De giver en flot glans, beskytter huden godt og så fugter de samtidig med du solbader. Se udvalget her.
 • Brug solstift til læberne. Derma 50+ er vi selv meget glade for.

Husk aftersun 

Solcreme uden aftersun, er som kaffe uden filter. Husk at bruge aftersun, når du har ligget i solen. Det fugter din hud og får din brune sommerglød til at holde længere. Vi har netop testet Dermas aftersun med Aloe Vera, som vi er ret begejstrede for. Den er utrolig lækker at smøre på kroppen, og fordi der er aloe vera i, køler den samtidig kroppen. Det er virkelig dejligt, efter nogle dejlige timer i solens varme. Et godt tip er, at ligge din aftersun i køleskabet. Det er det dejligste, når du skal smøres ind.

Og… Så er vi også ret vilde med Naturlig Olies Aloe Vera. Den køler kroppen og er god at bruge både under og efter solbadning.

Scrub huden inden afrejse 

Det er altid en god ide at skrubbe huden inden du tager afsted til sydens varme, eller generelt inden du skal ud i solen. Det får farven til at vare længere, fordi du skrubber alle de døde hudceller af – altså skaller du ikke al din nye sommerbrune farve af, når du kommer hjem. Vi elsker denne loofah fra Beauty Avenue, der er helt naturlig og mikroplast-fri. Det er en skuresvamp, som kan bruges igen og igen, og tåler både at komme i vaskemaskinen, opvaskeren eller blot renses med kogende vand. En anden god mulighed for at få fjernet de døde hudseller inden ferien er via tørbørstning. Det eksfolierer huden og er en super nem og smart måde at skrubbe huden. Vi er især glade for Karmamejus tørbørster. Se hvordan du tørbørster i videoen her.

Kys huden med Miilds sommerglød 

Mmmm sommerglød. Det er altså bare noget vi elsker! Og selvom solens stråler hjælper os rigtig godt på vej til en dejlig sommerglød, så er det ikke altid helt nok. Det er svært at få den her helt glowy skin frem udelukkende fra solen, så derfor vil vi gerne give dig vores bedste tips til, hvordan du får den frem med vores produkter. Du behøver faktisk kun tre produkter til at lave en smuk glowy skin. Du skal bruge: 

Det er altid en god ide, at preppe huden med en god serum, hvorefter du tager olie eller dagcreme på – alt efter hvad der fungerer bedst for dig. Hvis du har noget, du gerne vil dække, kan du bruge vores Concealer Duo til det. Herefter starter du med at lægge 02 Beige Aura som kontur, der former dit ansigt og som giver masser varme. Påfør den med 03 Multi Cheek Brush og læg den alle de steder, hvor du ønsker at forme og give ansigtet en dejlig brun glød. Når du har gjort det, kan du begynde at arbejde med gløden i ansigtet. Se link herunder, der viser, hvordan du skal lægge din bronzer og highlight, for at få den perfekte glowy skin! 

Bronzer – se tutorial med Bronzer her

Highlight – se tutorial med Highlight her

Efter ferien…

Og når du så kommer hjem fra ferie og bare har lyst til grønne grøntsager eller mere fiberholdig mad, så kan du springe ud i Tina Lykkegaards 14 dages Smoothie Challange. Den er overskuelig og nem at komme i gang med. Der er både indkøbsliste, uddybende fakta om frugt og grønt og meget mere. Et dejligt sommerferieprojekt. Du kan finde den her.

Vi håber, du kunne bruge vores anbefalinger og tips til sommeren, og så vil vi ønske dig en fantastisk, varm og kærlig sommerferie.

Varme hilsner, 

Tanja, Tine og Camilla.