Persondatapolitik

Dataansvarlig: Miild A/S
Kigkurren 8a 4tv 2300 København S
CVR: 36914920

1. Indledning

1.1

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies
(herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan Miild A/S A/S, CVR-nr. 36914920 , (herefter ”os”, ”vi”
eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kunde
eller medarbejder hos en af vores kunder, når du besøger og bruger Miild A/S’s online produkt
(herefter ”Produktet”). Når du anvender vores Produkt og afgiver dine personoplysninger til os,
accepterer du, at denne Politik finder anvendelse.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1

Når du bruger vores Produkt, indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies. Disse
oplysninger omfatter din browsertype, dine søgetermer påvores Produkt og dets websites, din
IP-adresse og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata bruger vi
generelt til at forbedre vores Produkt, forbedre konverteringen påvores websites og foretage
målrettet markedsføring.

2.2

Når du bruger vores Produkt, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne
levere Produktet korrekt til vores kunder. Disse data er både indsamlet af os og afgivet af dig og
omfatter navn, adresse, e-mail, telefonnummer, log over aktivitet ved brug af Produktet
(herefter ”Generelle Kundedata”).

2.3

Vi beder dig om at lade være med at indtaste såkaldte følsomme personoplysninger nogen
steder i vores Produkt, herunder i kommentarfelter, supportchat eller lignende felter, som
måtte blive gjort tilgængelig for dig. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om
race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk
standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold.

3. Hvad er grundlaget for vores behandling?

3.1

Vores behandling af Cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan
varetage vores legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af vores Produkt og
tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud.

3.2

Vores behandling af dine Generelle Kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for
at opfylde aftalen om køb af vores produkter med dig.

4. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

4.1

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

5.1

Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de
formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at
lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af
bogføringsloven.

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1

Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder
omfatter følgende:

(a) Du har ret til at fåindsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke
formål vi behandler .
(b) Du har ret til at fåberigtiget urigtige personoplysninger om dig.
(c) Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger,
sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så
vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller
fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.

(f) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine
personoplysninger påbaggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
(g) Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine
personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter
personoplysningerne indsamlet påbaggrund af dit samtykke vil blive slettet.

6.2

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på
den e-mail, der fremgår bagest i denne Politik under kontakt.

6.3

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af
personoplysninger. hvis du påtrods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet
(www.datatilsynet.dk).

7. Ændringer i denne Politik

7.1

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af
personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre
denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst påsiden. I tilfælde af
væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse påvores hjemmeside.

8. Kontakt

8.1

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller
flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på [email protected]

Denne version er sidst opdateret den 23. maj 2018.
Med venlig hilsen Miild A/S